Mogelijke ongemakken

Tijdens het dieet kunnen zich ongemakken voordoen. De meeste symptomen zijn meestal van korte duur en met eenvoudige middelen of raadgevingen te verhelpen.

Indien de ongemakken zich blijven voordoen, dient een arts te worden geraadpleegd om eventuele andere gezondheidsproblemen uit te sluiten. 


Hoofdpijn


De hoofdpijn die eventueel voorkomt bij het begin van het dieet, is een gevolg van de aanpassing aan de nieuwe eetgewoonte. De hoofdpijn kan men met een analgeticum stillen.


U houdt teveel afvalstoffen vast,omdat  U zeer waarschijnlijk niet genoeg water drinkt, drink 2 liter water per dag.


 


Koude rillingen


Koude rillingen worden vaak veroorzaakt door hypermetabolisme.


 


Constipatie en diarree


Constipatie moet gezien worden als een vermindering van het voedselaanbod. De vezels van de toegelaten groenten (bij voorkeur rauw) en het drinken van minimum 1,5 l à 2 l water per dag zouden de normale darmwerking moeten herstellen. Indien dat niet het geval is kan een laxeerkruidenthee of laxativa zonder suiker voorgeschreven worden.


Gevallen van diarree zijn zelden maar kunnen snel behandeld worden.


 


Slechtruikende adem


Eventuele halitose of slechtruikende adem wordt veroorzaakt door het feit dat de ketonlichamen door de luchtwegen geëvacueerd worden. Dit kan men corrigeren door ongezoete chlorofyltabletten of suikervrije muntjes te zuigen (vb Frisk blauw)of kauwgom van het merk Sportlife.Nachtkrampen en spierzwakte


Nachtkrampen en spierzwakte worden voorkomen door calcium en kalium in te nemen. Kalium kan u in onze webshop aankopen en vindt u terug in de categorie 'Voedingssupplementen'.


 Verstoring van de menstruatie


De menstruatie kan verstoord worden door de gedeeltelijke synthese tussen de oestrogenen en de adipocyten, en de verandering in het hormonaal milieu, maar dit gebeurt zelden en is zonder gevaar.


 Toename urinezuur

De toename van het urinezuur wordt gecompenseerd door veel water te drinken.