Disclaimer


1.-Het proteïnedieet is een fantastisch dieet waarmee u vele kilo’s overgewicht op een verantwoorde en prettige manier kunt kwijtraken. Toch wijzen wij u er met klem op dat u in bepaalde gevallen eerst een arts dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs absoluut niet aan het proteïnedieet mag beginnen.Gewichtsverlies :Het vermelde gewichtsverlies, dat wordt vermeld op de advertenties is louter indicatief en geen garantie.


Dit hangt af van de individuele situatie, dus van persoon tot persoon.


Gebruikersprofiel


Bent U niet zeker dat het proteinedieet voor U het juiste dieet kan zijn, neem dan eerst contact op met Uw huisarts ter controle .
   


2.-U dient een arts te raadplegen bij:
   - Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
   - Uitstralende pijn op de borst
   - Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
   - Hartkloppingen
   - Kortademigheid
   - Suikerziekte
   - Psychische
   - Aandoeningen en/of ziekten
   - Epilepsie
   - Bloedarmoede
   - Goed- of kwaadaardige gezwellen


 U mag absoluut niet starten met het proteïnedieet bij:
   - Aandoeningen van lever of nieren
   - Kinderen in de groei
   - Tijdens zwangerschap


3.-Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. Proteinedieet-afslanken  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op of via deze website verstrekte informatie.Proteinedieet-afslanken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten. Het gebruik van alle producten is voor eigen risico van de bezoeker. Proteinedieet-afslanken kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van Proteinedieet-afslanken bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Proteinedieet-afslanken wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.


4.-Alle afbeeldingen gebruikt op deze site dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van het bedoelde product.


5.-Alle rechten worden voorbehouden. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


6.-De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij . Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, foto’s, video's, artikelen en/of andere informatie.
 
7.-Gebruik en/of bezoek van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze disclaimer. Proteinedieet-afslanken behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.
 
8.-Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proteinedieet-afslankenis verboden.  Proteinedieet-afslanken besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, beschikbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel.
 
 
9.-Tevens behoudt Proteinedieet-afslanken het recht om prijzen, voorwaarden en aanbiedingen op enig moment aan te passen zonder enige beperkingen, zonder communicatieplicht of voorwaarden.